قصه های شهرزاد

  • 1
  • 2

اخبار شهرزاد

  • 1
  • 2

این نشست با هدف معرفی رسانه داستان گویی دیجیتال در خدمت پرورش شناخت اجتماعی نوجوانان برگزارشد. محورهای نشست: داستان گویی دیجیتال چیست؟ داستان گویی دیجیتال نسبت به انواع دیگر روایت گری و شیوه های مختلف بیان چه جایگاهی دارد؟ اهمیت داستان گویی دیجیتال در پرورش نقش شناخت اجتماعی در چیست؟ چرا مهم است که امکانات شبکه‌های دیجیتالی برای رونق فضای گفتگو و یادگیری مشارکتی نوجوانان استفاده کنیم؟ چطور می‌توانیم از داستان گویی دیجیتال برای آموزش موثرتر بهره ببریم؟ و تجربه بومی سازی شده داستان گویی دیجیتال در ایران: گروه قصه گویی دیجیتال شهرزاد کتابخانه تحقیقاتی شورای کتاب کودک و نوجوان در روز چهارشنبه، هجدهم دى ماه پذيراى علاقه مندانى بود كه براى برگزارى نشستى درباره داستان گويى ديجيتال گرد آمده بودند. ارائه دهنده این نشست خانم لاله خسروی پژوهشگر حوزه روایت گری دیجیتال و عضو گروه قصه گویی دیجیتال شهرزاد بود. در بخش اول جلسه لاله خسروی، عضو شورای کتاب کودک و گروه داستان‌گویی دیجیتال شهرزاد دربارۀ رابطۀ داستان‌گویی با نظریۀ ذهن، یکی از زیرشاخه‌های مهم در حوزۀ رواشناسی شناختی صحبت کرد و این که وضعیت داستان‌گویی در قرن بیست و یکم چطور می‌تواند باعث پرورش شناخت اجتماعی کودکان و نوجوانان شود. به گفته لاله خسروى شیوۀ داستان گويى موجب می‌شود فرزاندان‌مان به مرحلۀ "خودبیانگری" برسند؛ مرحله‌ای که اعتمادِ‌به‌نفس آن‌ها را تقویت می‌کند، چون داستان‌های خود را می‌نویسند، می‌خوانند و می‌گویند و درنهایت فیلم خود را می‌سازند. بنابراین، داستان‌گویی دیجیتال می تواند در خدمت ایجاد رابطۀ مؤثرتر میان نوجوانان و اجتماع باشد. خسروی الگوی بکار گرفته شده در پروژه آزمایشی رساله‌اش را به عنوان یک نمونۀ مداخله در داستان گویی دیجیتال مشارکتی توضیح داد. در بخش دوم این جلسه، حسین راستی از اعضای گروه قصه گویی دیجیتال شهرزاد، دربارۀ تجربۀ هفت سال برگزاری کارگاه‌های داستان گویی مشارکتی با نوجوانان صحبت کرد. راستی گفت در کارگاه‌ها تأکید ما بر ایجاد فضای امن، بدون رقابت و مبتنی بر مشارکت همۀ شرکت‌کنندگان خواهد بود. ایشان به شرایطی اشاره کرد که تسهیل‌گران در برگزاری این کارگاه‌ها باید درنظر گیرند. در ادامه، حاضران نمونه‌هایی از داستان‌های دیجیتالی تهیه‌شده توسط نوجوانان را تماشا کردند. همچنین مرجان فروغی، عضو فرهنگنامه و شورای کتاب کودک از تاثير داستان‌گویی دیجیتال بر شکل‌گیری هویت یکپارچۀ نوجوانان سخن گفت. در پايان اين نشست، نوش آفرين انصارى -دبیر شورای کتاب کودک- ضمن تشویق گروه شهرزاد، به این نکته اشاره کرد که در دنیای امروز تولید محتوا و انتشار آن بسیار آسان شده، بنابراین، ما باید ارتباطِ شیوه‌های تولید محتوا و داستان دیجیتالی را با ادبیات ناب و اصیل که رسالت شورای کتاب کودک است شناسایی و تشویق کنیم.

نهادهای همسو

تماس با ما

09029180826  shahrzadcdsc@gmail.com

 

اهداف ما

گروه شهرزاد امیدوار است تا با کمک گرفتن از رسانه " قصه گویی دیجیتال" گامی موثر در اشاعه فرهنگ قصه گویی و همچنین مهارت بیان خود و ارتباط جمعی بردارد. این گروه هم چنین بر آن است تا متفاوت دیدن و خوب شنیدن، درک موسیقی و مهارت ....

ادامه مطلب

قصه گویی دیجیتال چیست؟

قصه گویی دیجیتال زیر شاخه ی از رسانه های دیجیتال است که به هر فرد امکان ارائه قصه ی خود را در دنیای دیجیتال با استفاده از نرم افزارهای مربوط می دهد. قصه های دیجیتالی معمولاً برداشت شخصی افراد از دامنه نامحدود موضوعات را در برمی گیرند....

ادامه مطلب