نوجوانان

 • شیرهای امروزی

  کاری از : نسترن لطفعلیزاده

  محصول : کارگاه قصه گویی دیجیتال شیرهای ایران

 • شیری که خیلی دیر شناختمش

  کاری از : باران حیدری فاضل

  محصول : کارگاه قصه گویی دیجیتال شیرهای ایران

 • قاب دراماتیک من

  کاری از : درنا هنرور

  محصول : کارگاه قصه گویی دیجیتال شیرهای ایران

 • گنجینه

  کاری از : درسا شاه بایی

  محصول : کارگاه قصه گویی دیجیتال شیرهای ایران

 • مرثیه ای برای شیر

  کاری از : محمد مزرعه

  محصول : کارگاه قصه گویی دیجیتال شیرهای ایران

 • معرفت

  کاری از : ایلیا طاهری

  محصول : کارگاه قصه گویی دیجیتال قصه های نوجوانی

 • من و عمونوروز و ننه سرما

  کاری از : آریان جلالی پور

  محصول : کارگاه قصه گویی دیجیتال یک روز با عمونوروز

 • نامی تا ابد پایدار

  کاری از : مریم رحیمی

  محصول : کارگاه قصه گویی دیجیتال شیرهای ایران

 • نگهبان درخت زندگی

  کاری از : ایلیا طاهری

  محصول : کارگاه قصه گویی دیجیتال شیرهای ایران

 • نمایش قاجار

  کاری از : محمد مزرعه

  محصول : کارگاه قصه گویی دیجیتال شهرزاد ، قصه های دیجیتال قجری

 • یک روز با عمونوروز-قصه کیا

  کاری از : کیا مشکی

  محصول : کارگاه قصه گویی دیجیتال یک روز با عمونوروز

 • یک روز با عمونورز - قصه مانا

  کاری از : مانا تشخیصی

  محصول : کارگاه قصه گویی دیجیتال یک روز با عمونوروز

نهادهای همسو

تماس با ما

09029180826  shahrzadcdsc@gmail.com

 

اهداف ما

گروه شهرزاد امیدوار است تا با کمک گرفتن از رسانه " قصه گویی دیجیتال" گامی موثر در اشاعه فرهنگ قصه گویی و همچنین مهارت بیان خود و ارتباط جمعی بردارد. این گروه هم چنین بر آن است تا متفاوت دیدن و خوب شنیدن، درک موسیقی و مهارت ....

ادامه مطلب

قصه گویی دیجیتال چیست؟

قصه گویی دیجیتال زیر شاخه ی از رسانه های دیجیتال است که به هر فرد امکان ارائه قصه ی خود را در دنیای دیجیتال با استفاده از نرم افزارهای مربوط می دهد. قصه های دیجیتالی معمولاً برداشت شخصی افراد از دامنه نامحدود موضوعات را در برمی گیرند....

ادامه مطلب